SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti.

Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti.

Nástěnka

 • PLÁN AKCÍ ČERVEN 2017

  Pátek 2. 6. Přírodovědná vycházka do Pístovic. S sebou: vhodnou obuv, oblečení, pití, pokrývku hlavy, opalovací krém, pláštěnku. Svačinu dostanou děti ve škole. Děti si s sebou mohou vzít drobné na nanuka apod. Odchod ze školy v 8:00. Návrat na oběd v cca 11:30. V případě nepříznivého počasí se vycházka ruší.

  8.6. Čtecí maraton. ZŠ se připojí k celorepublikové akci Celé Česko čte dětem a pro naše děti vytvoříme program. Děti budou během dopoledne naslouchat čteným příběhům, číst a plnit úkoly související se čtením a čtenářskou gramotností.

  9.6. Školní výlet do ZOO Lešná (bližší info deníčky), odjezd 8:00, návrat 16:30 - 17:00

  Pátek 16.6. Exkurze do Respona + ZOO Vyškov. (bližší info deníčky)

  27.6. Spaní ve škole (bližší info deníčky)

  30.6 Vysvědčení, rozchod dětí v 9:00, svačina již nebude.

 • KRONIKA BŘEZEN,DUBEN 2017

  Kronika_BREZEN_DUBEN_2017.pdf

  PLÁN AKCÍ: viz číst dál

 • Projekt - podpora škol+rozpočet školy

  Naší škole byl schválen projekt na podporu školy!!!

  Letak_sablony.pdf

  ROZPOČET ŠKOLY

  rozpocet skoly_web_2016_2017.pdf

Základní škola a Mateřská škola Nemojany

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Spolupracujeme

Pro další informace rozklikněte ikonky.

 • Rodiče vítáni
 • Ovoce do škol
 • Ekoškola
 • EU peníze školám
 • Celé česko čte dětem

Projekty

Zveřejňování fotografií je podloženo písemným souhlasem rodičů dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Nemojany

Fotografie účinkujících a aktérů akcí konaných ZŠ a MŠ Nemojany jsou zveřejňovány s jejich laskavým svolením